1890

1890
Als assistent van Thomas Alva Edison, bouwt William Kennedy Laurie Dickson in diens opdracht de eerste filmcamera: de Kinetograph.

1891
Edison en Dickson ontwikkelen de Kinetoscoop, een eenpersoons kijkdoos, waarin de filmstrook belicht wordt door een lamp. Ze houden dit jaar tevens hun eerste publieke voorstelling van deze uitvinding. Het patent dat Edison hiervoor aanvraagt, wordt erkend in 1893.

1893
Edison bouwt de eerste filmstudio ter wereld in New Jersey, waar al zijn Kinetograph filmpjes worden opgenomen: The Black Maria.

1895
Auguste en Louis Lumière ontwikkelen begin dit jaar de Cinématographe. Deze combinatie van opname en projectieapparaat, kan de opgenomen beelden op een groot scherm projecteren, zodat meerdere mensen tegelijk het resultaat kunnen bekijken. De eerste vertoning van hun materiaal die de broers organiseren in de 'Salon Indien', een café te Parijs, wordt algemeen beschouwd als de geboorte van de cinema.

1899
Georges Méliès maakt als eerste gebruik van de mogelijkheden die dit nieuwe medium biedt om aparte scènes te construeren en aldus een lineair verhaal te vertellen. Hij is de eerste ware filmmaker. Hij zal honderden films ontwerpen, schrijven, regisseren en verschillende technieken ontdekken en ontwikkelen zoals stop-motion fotografie, dubbele en meervoudige belichting van de pellicule, fades, etc.