Title design

een begingeneriek kan zich beperken tot een neutrale opsomming van namen op een monochrome achtergrond of de eerste shots van de film, maar als de begingeneriek visueel meer is uitgewerkt – en bijvoorbeeld al een symbolisch beeld geeft van de film - spreekt men van 'title design'