Discontinu´teitsmontage

plotse en abrupte overgangen van beeld naar beeld veroorzaakt door het (bewust) verkeerd laten aansluiten van elementen als locatie van personages, objecten of actie, richting of snelheid van beweging, dit alles om metaforische betekenissen of intense emoties (verwarring, angst, woede...) op te roepen bij de toeschouwer