Costume design

kostuumstrategieën kunnen een film historisch situeren of het schetsen van individuele karakters ondersteunen, het contrast tussen verschillende kledingslijnen binnen één film zorgt voor een dynamiek in de vertelling