Beeld

de visuele representatie van een scène die op het scherm verschijnt door middel van een fotografisch of digitaal proces – elk individueel beeld verhoudt zich door zijn eigenheid qua tonaliteit, bewegingssnelheid, perspectiefverhouding etcetera tot andere beelden