Mise-en-scène

Critici en filmtheoretici vullen de term mise-en-scène op verschillende manieren in. Sommigen kiezen voor een erg brede definitie: mise-en-scène verwijst dan niet alleen naar enscenering, set design, kostumering en acteren, maar ook naar beeld- en geluidsmontage. Hier gebruiken we een nauwere definitie, die aansluit bij die van David Bordwell:

"I take the core technical sense of the term [mise-en-scène] to denote setting, lighting, costume, makeup, and performance within the shot. Some critics would also include camera movement as an element of mise-en-scène, but I think it’s best to keep it as an independent variable; it’s really a feature of cinematography, the manipulation of the camera, rather than a feature of what is filmed .1"

Mise-en-scène verwijst naar de controle die de regisseur uitoefent over de wijze waarop de setting, de belichting, de kostumering, de make-up en de personages in het filmkader verschijnen. De term verwijst niet alleen naar het proces van het filmmaken, maar ook naar het resultaat op het scherm: de wijze waarop de acteurs en rekwisieten in de setting en in het filmkader zijn gepositioneerd.

deze aantekeningen werden gemaakt door docent Tim Deschaumes n.a.v. zijn les

Filmmuseum Brussel, 29 november 2006

voor een overzicht van alle lezingen per locatie en seizoen: zie ‘Waar? Wanneer?’ op de startpagina