Cinematografie

Cinematografie is afgeleid van de Griekse woorden 'kine' en 'graphos' en betekent letterlijk ‘schrijven in beweging’. Het begrip verwijst dus enerzijds naar een activiteit, met name die van de cameraman ('cinematographer'). Anderzijds verwijst het naar het resultaat van die activiteit: de stilistische aspecten van de afgewerkte film die volgen uit de keuzes die de 'DP' ('Director of Photography') maakt bij gebruik van camera’s, lenzen, filmstock… Tot deze aspecten behoren de tonaliteit van het fotografische beeld, de kadrering, de shotduur, 'special effects' en 'title design'. Een camera is geen strikte vereiste bij cinematografie: de filmmaker kan de filmstrook rechtstreeks bewerken of speciale effecten toevoegen.

deze aantekeningen werden gemaakt door docent Tim Deschaumes n.a.v. zijn les

Filmmuseum Brussel, 6 december 2006

voor een overzicht van alle lezingen per locatie en seizoen: zie 'Waar? Wanneer?' op de startpagina